• تماس با خدمات پس از فروش

    تنها راه ارتباطی با خدمات پس از فروش شماره همراه:09910561397 شماره تلفن:35229299-028 email: taakpoosh@yahoo.com

  • همکاران ما

    #همکاران

    1-پوشاک ساغر(آقای رحمانی) 2-پوشاکAM(آقای آذربایجانی) 3-پوشاکS.mplus(آقای طاهرخانی) 4-اسپرت پوش(خانم طاهرخانی) 5-فروشگاه ایرانیان(خانم رضایی)